Version 1.1.0        10.10.19


Version 1.0.3          3.6.19


Version 1.0.0         13.1.19


Version 0.7.0         3.1.19


Version 0.6.0        28.12.18


Version 0.5.9        5.11.18


Version 0.5.9       Oktober